Zadzwoń do nas 536 036 729

NASZE DZIAŁANIA

Nasze działania związane są m. in. z kompleksowym wsparciem w zakresie zdrowia psychicznego osób dorosłych, rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, realizacją szkoleń dla rodziców, placówek oświatowych i administracji publicznej.

CO ROBIMY?

Praca, którą wykonujemy w ramach Fundacji to m. in.: konsultacje psychologiczne, indywidualne i grupowe formy terapii, grupy wsparcia osób doświadczających przemocy, terapia uzależnień, socjoterapia dzieci pochodzących z dysfunkcyjnych domów.

POŁĄCZMY SIŁY!

Podzielasz naszą misję i cele? Chcesz się zaangażować lub pomóc nam docierać do osób potrzebujących?

JAK NAS OCENIAJĄ?

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA