Zadzwoń do nas 536 036 729

Leon R. Sztandke

Prezes Fundacji

Psycholog, seksuolog, terapeuta par, terapeuta uzależnień, mediator rodzinny.

Moja praca zawodowa koncentruje się na obszarze związanym z rodziną, dynamiką zachodzących w niej zmian prowadzących do przemocy, uzależnień, ostatecznego rozpadu bliskich więzi. Zajmuję się tworzeniem warunków, w których ludzie, lecząc cierpienie, inicjują zmiany w swoim życiu. Uruchamiają proces przebudowy własnego JA, pozbywają się boleśnie doświadczanego niskiego poczucia własnej wartości czy toksycznego wstydu; uwalniają się od dojmującego egzystencjalnego smutku; żyją w zgodzie ze swoimi uczuciami i potrzebami, rozwijają w sobie coś ważnego dla nich; radzą z własnymi trudnościami i problemami, godzą się ze słabościami i niedoskonałością. To najważniejsza rzecz, jaką się zajmuję.

Z wykształcenia jestem psychologiem i seksuologiem. Metody pracy terapeutycznej doskonaliłem w Instytucie Psychologii Zdrowia, kończąc Studium Terapii Par, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, a także Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii.

Odbyłem szereg kursów specjalistycznych, w tym Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Realizuję własną praktykę zawodową, prowadząc terapię indywidualną i grupową, integrując zdobytą wiedzę i doświadczenia, tworząc równocześnie autorskie rozwiązania pomagające ludziom dotrzeć do poczucia własnej mocy i samostanowienia, chęci porozumienia i współpracy.