Zadzwoń do nas 536 036 729
07/09/2021 at 17:00
ul. Kłobucka 14 Warszawa

Terapia grupowa młodych osób dorosłych

✔️ Ograniczenia związane z pandemią, izolacja społeczna, nasiliły twoje lęki, utrudniły radzenie sobie z emocjami…
✔️ Samotność stała się dla ciebie przytłaczającą otchłanią smutku…
✔️ W obawie przed zranieniem unikasz bliskich relacji…
✔️ Zmagasz się z niskim poczuciem wartości, niepewnością…
✔️ Masz trudność w odmawianiu lub po prostu mówieniu “NIE”…
✔️ Sytuacje konfliktowe są dla ciebie źródłem cierpienia trudnego do wytrzymania…
✔️ Kontakty z domem rodzinnym wciągają cię w dół…

Jeśli chcesz zrozumieć treść twoich trudności oraz pragniesz trwałej zmiany w twoim życiu, dołącz do grupy terapeutycznej! 

Udział w grupie pozwoli ci wyzwolić się z błędnego koła, w którym lęk łączy się ze wstydem, napięciem i złością, gdzie poczucie winy obezwładnia działanie.
W przyjaznej, spokojnej atmosferze, bezpiecznym i pełnym zrozumienia oraz akceptacji środowisku, pomożemy ci zająć się wszystkim tym, co utrudnia ci funkcjonowanie w aktualnym życiu.

W trakcie sesji terapeutycznych doświadczysz:

– ciepłego przyjęcia, akceptacji innych uczestników terapii, wypracowania przywiązania opartego na poczuciu bezpieczeństwa;
– radzenia sobie z doświadczeniami w przeszłości;
– akceptacji rzeczywistości;
– określania, oceny i akceptacji emocji;
– rozpoznania i zmiany zniekształconych myśli oraz przekonań;
– ujawnienia i zmiany szkodzących ci schematów codziennego funkcjonowania;
– poprawy skuteczności związanej z osiąganiem celów, budowania i podtrzymywania relacji;
– opanowania umiejętności rozwiązywania na bieżąco problemów, przetrwania kryzysów…

Porzuć ślady dziecięcych zaniedbań! Zgłoś się do nas i daj sobie pomóc!

Uwaga! Program terapii dedykowany jest wyłącznie osobom w wieku 19-26 lat, których aktywność życiowa koncentruje się w obszarze Ursynowa.

Sesje będą odbywać się co tydzień, we wtorki, w godz. 17-19:30, rozpoczęcie terapii 7 września 2021 r., zakończenie 21 grudnia 2021 r.
Miejsce prowadzenia terapii: Warszawa, ul. Kłobucka 14, Miejsce Aktywności Lokalnej.

Decyzja o dołączeniu do grupy podejmowana jest po odbyciu spotkania konsultacyjnego.

Zapisy: fundacja@rodzinaodnowa.pl.

Projekt finansuje m. st. Warszawa.

Dzieci rodzą się z kluczową dla przetrwania umiejętnością adaptacji — zdolnością do odcinania się od bolesnych doświadczeń. Potrafią odłączyć się od odczuwania bólu i lęku, towarzyszącym niezaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. Aby przetrwać, dziecko rozwija w sobie schematy adaptacyjne i przystosowuje się do niekomfortowej, zagrażającej mu sytuacji, a jego rozwój zostaje zaburzony lub przerwany.
Schematy służące przetrwaniu w dzieciństwie, ograniczają w życiu dorosłym. Strategie adaptacyjne z dzieciństwa stają się sztywnymi przekonaniami na temat tego, kim się jest i jaki jest świat, blokują zdolność adekwatnego i kreatywnego reagowania na wyzwania stawiane przez dorosłe życie. Ograniczenia narzucone przez dzieciństwo stają się więzieniem osoby dorosłej. Odzwierciedlają się w ciele, zachowaniu, osobowości, relacjach, życiu zawodowym oraz skłonnościach do chorób.

W trakcie spotkań uczestnicy terapii mają możliwość uświadomienia sobie rozmiarów szkód wyrządzonych przez dziecięce doświadczenia z dysfunkcyjnego, rodzinnego środowiska. Dotarcia do strat, jakie wyrządzają im ich wadliwe schematy na różnych płaszczyznach swojego życia. Odkrywając szkodzące im dotychczasowe, automatyczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budują motywację do zmian.
Dzieląc się swoim doświadczeniem ze współuczestnikami grupy, mają możliwość dokładnego przyjrzenia się własnemu funkcjonowaniu emocjonalnemu, dotarcia do powiązań pomiędzy przeżywanymi przez nich emocjami i zachowaniami, a następnie, dzięki otrzymanym interwencjom terapeutycznym, modyfikacji nawykowych schematów.
Ustanawiając zdrowe granice wewnętrzne i zewnętrzne, porzucając wypaczone dziecięce wyobrażenia o tym, czego można spodziewać się od ludzi, pozbywają się poczucia bólu i lęku, a ich życie staje się łatwiejsze i bogatsze.
Podczas kolejnych sesji, krok po kroku, pozbywają się kompleksów niższości, czują się coraz bezpieczniej, potrafią konfrontować się z rzeczywistością i osiągać satysfakcjonujące ich kompromisy.
Uczestnicząc w grupie terapeutycznej osób pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin, porządkują relacje społeczne, nawiązują kontakty wg nowych, zdrowych zasad, odnajdują krąg osób, z którymi tworzą bliską, bezpieczną więź.

2021/09/07 17:00:00
Udostępnij wydarzenie